Permalink for Post #3

Thread: FS: Xbox 360 Power Supply (220v-240v)